28 Mai/ May 2013

   

A NEW WELSH LANGUAGE BOOK

HANESION TRE'R COFIS GAN T MEIRION HUGHES

Gwerthir y llyfr “Hanesion Tre’r Cofis” ar y Rhyngrwyd am ychwanegiad ar gyfer cost cludiant

fel a ganlyn: £9.95 + £2.35 = £12.30c.

This Welsh language book “Hanesion Tre’r Cofis” is for sale on the Internet and inclusive of p & p

as follows: £9.95 + £2.35 = £12.30p.

 

LLYFR CYMRAEG NEWYDD

Hanesion Tre’r Cofis, T. Meirion Hughes

Cyfrol llawn ysgrifau a lluniau difyr am hanes Tref Caernarfon a’i phobl, sy’n cynnig blas o’r hyn mae darllenwyr Papur Dre wedi’i brofi dros y degawd diwethaf o ddarllen erthyglau Meirion Hughes. Nid oes amheuaeth y bydd cyfraniad Meirion i’w hanes lleol yn cael ei werthfawrogi am genedlaethau i ddod, a gyda chyhoeddi'r gyfrol hon bydd cyfle i Gymru gyfan fwynhau’r hanes, a gwerthfawrogi gwaith yr awdur.

Mae’r gyfrol wedi’i gosod mewn pedair adran, â lluniau i gyd-fynd â phob erthygl:

1. Caernarfon a’r Môr

2. Enwogion a Rhai o Bobl Dre

3. Crefydd ac Adloniant

4. Amrywiol Hanesion

HanesionTre’r Cofis by T. Meirion Hughes

A brand new Welsh book full of articles and pictures celebrating Caernarfon’s history and it’s people’s stories, based on the articles by Meirion Hughes. There is no doubt that Meirion’s contribution to local history will be widely appreciated by generations to come, and that publishing this volume ensures the rest of Wales will enjoy the town’s history and appreciate the author’s work.

The book is presented in four sections, and photographs are included with every article:

  1. Caernarfon and the Sea
  2. Celebrities and some of the Town’s People
  3. Religion and Entertainment
  4. Various Stories

 

Websites@CaernarfonOnline.co.uk

Caernarfon Online, 16 Pool Lane, Caernarfon, Gwynedd. LL55 2AL

Tel & Fax: 01286 676166